- 12%

ინექციის სიმულატორი

ინტრამუსკულარული ინექციის სიმულატორი შედგება კანის, კანქვეშა ქსოვილისა და კუნთების შრისგან. ის შეიძლება გამოყენებული იქნას კანქვეშა ინექციისა და ინტრამუსკულური ინექციისათვის. 

*თბილისის ფარგლებში უფასო მიტანის სერვისით სარგებლობისთვის შეკვეთის ჯამური ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 50 ლარს.
ფასი:
რაოდენობა:
*ფასი ითვლება შეკვეთის დღეს არსებული ოფიციალური კურსის მიხედვით ლარებში.
მსგავსი და შემავსებელი პროდუქტები