თბილისის ფარგლებში უფასო მიტანის სერვისით სარგებლობისთვის შეკვეთის ჯამური ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 50 ლარს.

შეკვეთილი პროუქტების რაოდენობა:

"order_message_notif": "The total cost of ordering to use the free delivery service within Tbilisi must be at least 50 GEL." "order_message_notif": "Общая стоимость заказа для использования услуги бесплатной доставки в пределах Тбилиси должна быть не менее 50 лари." "order_message_notif": "თბილისის ფარგლებში უფასო მიტანის სერვისით სარგებლობისთვის შეკვეთის ჯამური ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 50 ლარს."