10 წლიანი გამოცდილება

პროდუქციისა და ტრენინგების უმაღლესი ხარისხი

შეუკვეთეთ მარტივად online

თბილისის ფარგლებში უფასო მიწოდება

სპირომეტრი,Spirometer,Спирометр,პირბადე,Medical mask,Медицинская маска,3D ანატომიური ტორსი,3D anatomical torso,3D анатомический торс,ACLS მანეკენი,ACLS Manikin,ACLS Manikin,ინექციის სიმულატორი,Simulator injection,Симулятор инъекции,საინტუბაციო მანეკენი,Intubation mannequin,Манекен для интубации,Prestan CPR,CPR mannequins,Манекены для CPR,Prestan აგდ,Prestan AED,Prestan AED, გულის მოდელი,Anatomical heart model,Анатомическая модель сердца,ანატომიური მოდელი,ანატომიური მოდელი,Анатомическая модель,სამეანო სიმულატორი,Maternity pelvic ,Модель таза ,ჩონჩხი,Skeleton,Скелет,ადამიანის ტორსი,Basic model of organs,Human anatomical torso ,ტურნიკეტი,Tourniquet,Турникет,არტაშანი,Splint Medical,Шина Медицинская,Pulmonetic LTV Ventilator კონტური,Pulmonetic LTV Ventilator CIRCUIT,Pulmonetic LTV Ventilator Контур,ინტრავენური ინექციის სიმულატორი,Intravenous injection simulator,Симулятор внутривенных инъекций,სამედიცინო სამკუთხა სახვევი,triangular bandage,бандаж треугольный,ალუმინის არტაშანი,Aluminum Splint Medical Emergency,Шина перелома алюминиевой,ზრდასრული ადამიანის საექთნო მანეკენი,Adult Nursing and Trauma Mannequin,Манекен для взрослых медсестер и травм,Prestan CPR Child,Prestan CPR Child,Prestan CPR Child,Prestan Infant CPR,Prestan Infant CPR,Prestan Infant CPR,Prestan Adult Series 2000 CPR ,Prestan Adult Series 2000 CPR ,Prestan Adult Series 2000 CPR ,Prestan სამუხლე ბალიში,Prestan CPR Kneeling Pad,Prestan CPR Kneeling Pad,PEEP სარქველი,PEEP 20 Valve,PEEP 20 Клапан,პირველადი დახმარების ყუთი,first aid kit,Аптечка первой помощи,აგდ-ს ყუთი სირენით,AED Cabinet,Шкаф AED,სატრენინგო ვიდეო ლარინგოსკოპი,Training video laryngoscope,Учебный видеоларингоскоп,Blade Holder,Blade Holder,Лезвиедержатель,Blade Holder,Blade Holder,Лезвиедержатель,Castroviejo Caliper,Castroviejo Caliper,Циркуль-измеритель по Кастровьехо,Castroviejo Caliper,Castroviejo Caliper,Циркуль-измеритель по Кастровьехо,Castroviejo Caliper,Castroviejo Caliper,Циркуль-измеритель по Кастровьехо,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Разметчик для пересадки роговицы двусторонний: диам,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Разметчик для пересадки роговицы двусторонний: диам,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Разметчик для пересадки роговицы двусторонний: диам,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Double-Ended Marker for Corneal Transplantation,Кольцо-измеритель по Мендезу,Mendez Degree Gauge,Mendez Degree Gauge,Кольцо-измеритель по Мендезу,Mendez Degree Gauge with atraumatic fixating teeth,Mendez Degree Gauge with atraumatic fixating teeth,Кольцо-измеритель по Мендезу,Mendez Degree Gauge,Mendez Degree Gauge,Кольцо-измеритель по Мендезу,Beveled Degree Gauge for toric lens implantation,Beveled Degree Gauge for toric lens implantation,Кольцо-измеритель по Мендезу,Incision Gauge,Incision Gauge,Кольцо-измеритель по Мендезу,Bores Axis Marker to be used with Mendez degree Gauge ,Bores Axis Marker to be used with Mendez degree Gauge ,Кольцо-измеритель по Мендезу,Osher-Neuman Low Profile Corneal Marker,Osher-Neuman Low Profile Corneal Marker,Радиальный разметчик роговицы,Osher-Neuman Low Profile Corneal Marker,Osher-Neuman Low Profile Corneal Marker,Радиальный разметчик роговицы,Corneal Marker,Corneal Marker,Радиальный разметчик,Corneal Marker,Corneal Marker,Радиальный разметчик,Corneal Transplant Marker,Corneal Transplant Marker,Маркер для трасплантации роговицы,Tunnel Zone Marker for ICRS implantation,Tunnel Zone Marker for ICRS implantation,Разметчик тоннельного разреза для введения интрастромальных колец,LASIK Marker,LASIK Marker,Маркер для операции LASIK,LRI Slit Lamp Gravity Marker at 3'-9',LRI Slit Lamp Gravity Marker at 3'-9',Гравитационный маркер горизонтальной оси,Anterior Chamber Forceps,Anterior Chamber Forceps,Пинцет для передней камеры с зубцами,Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,Пинцет ,Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,Пинцет ,Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,Kershner Side-port Incision Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса через парацентез с уменьшенными кончиками,Fine-Ikeda Capsulorhexis Forceps,Fine-Ikeda Capsulorhexis Forceps,Пинцет ,Capsulorhexis Forceps for 2 mm incision,Capsulorhexis Forceps for 2 mm incision,Деликатный пинцет для капсулорексиса,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorrhexis Forceps,Capsulorrhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Инамура,Capsulorrhexis Forceps,Capsulorrhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса двухшарнирный для использования через разрез 2,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Capsulorhexis Forceps with Cystotome Tips,Capsulorhexis Forceps with Cystotome Tips,Пинцет для капсулорексиса,Capsulorhexis Forceps,Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса,Capsulorhexis Forceps with Cystotome Tips,Capsulorhexis Forceps with Cystotome Tips,Пинцет для капсулорексиса,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Utrata Capsulorhexis Forceps,Utrata Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса по Утрата,Capsulorrhexis Forceps,Capsulorrhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса двухшарнирный для использования через разрез 3,Capsulorrhexis Forceps,Capsulorrhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса двухшарнирный для использования через разрез 3,Cross Action Capsulorhexis Forceps,Cross Action Capsulorhexis Forceps,Пинцет для капсулорексиса,Desmarres Chalazion Forceps,Desmarres Chalazion Forceps,Пинцет для халязиона по Десмарресу,Desmarres Chalazion Forceps,Desmarres Chalazion Forceps,Пинцет для халязиона по Десмарресу,Lambert Chalazion Forceps,Lambert Chalazion Forceps,Пинцет для халязиона по Ламберту,Lambert Chalazion Forceps,Lambert Chalazion Forceps,Пинцет для халязиона по Ламберту,Desmarres Chalazion Forceps,Desmarres Chalazion Forceps,Пинцет для халязиона по Десмарресу,Lid Forceps for meibomian gland compression,Lid Forceps for meibomian gland compression,Пинцет для компрессии мейбомиевых желез,Lid Clamp,Lid Clamp,Пинцет для век,Berke Ptosis Forceps,Berke Ptosis Forceps,Пинцет для век по Берке,Berke Ptosis Forceps,Berke Ptosis Forceps,Пинцет для век по Берке,Berke Ptosis Forceps,Berke Ptosis Forceps,Пинцет для век по Берке,Berke Ptosis Forceps,Berke Ptosis Forceps,Пинцет для птоза по Берке,Blascovics Forceps,Blascovics Forceps,Пинцет для век по Бласковиц,Downes Lid Clamp,Downes Lid Clamp,Пинцет для век по Доунзу,Ziegler Cilia Forceps,Ziegler Cilia Forceps,Пинцет для ресниц по Цайглеру,Cilia Forceps,Cilia Forceps,Пинцет для ресниц,Cilia Forceps,Cilia Forceps,Пинцет для ресниц,Cilia Forceps,Cilia Forceps,Пинцет для ресниц,Barraquer Cilia Forceps,Barraquer Cilia Forceps,Пинцет для ресниц,Fechtner Conjunctiva Forceps,Fechtner Conjunctiva Forceps,Пинцет для коньюнктивы по Фехтнеру,Bonaccolto Utility Forceps,Bonaccolto Utility Forceps,Пинцет для тканей по Бонакколто,Nugent Utility Forceps,Nugent Utility Forceps,Пинцет для тканей по Нугент,Colibri Corneal Forceps,Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Colibri Corneal Forceps,Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Hoskin Type Colibri Forceps,Hoskin Type Colibri Forceps,Пинцет роговичный,Colibri-Bonn Corneal Forceps,Colibri-Bonn Corneal Forceps,Роговичный пинцет,Micro Colibri Corneal Forceps,Micro Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Scleral Forceps,Scleral Forceps,Пинцет склералтный,Scleral Forceps,Scleral Forceps,Пинцет склеральный,Micro Colibri Corneal Forceps,Micro Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Micro Colibri Corneal Forceps,Micro Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Maumenee-Colibri Corneal Forceps,Maumenee-Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Colibri Corneal Forceps,Colibri Corneal Forceps,Пинцет роговичный,Colibri Corneal Forceps,Colibri Corneal Forceps,Пинцет корнеосклеральный,Straight Corneal Forceps,Straight Corneal Forceps,Пинцет роговичный прямой,Curved Corneal Forceps,Curved Corneal Forceps,Пинцет роговичный изогнутый,Catalano Corneal Forceps,Catalano Corneal Forceps,Пинцет роговичный по Каталано,Catalano Corneal Forceps,Catalano Corneal Forceps,Пинцет роговичный по Каталано,Catalano Corneal Forceps,Catalano Corneal Forceps,Пинцет роговичный по Каталано,Bonn Corneal Forceps,Bonn Corneal Forceps,Пинцет роговичный по Бонну,Bonn Corneal Forceps,Bonn Corneal Forceps,Роговичный пинцет по Бону,Bonn Corneal Forceps,Bonn Corneal Forceps,Пинцет роговичный по Бонну,Mendez Multipurpose LASIK Forceps,Mendez Multipurpose LASIK Forceps,Пинцет для лоскута по Мендезу ,LASIK Flap Forceps with round tips,LASIK Flap Forceps with round tips,Пинцет для лоскута с круглыми кончиками длиной 1,LASIK Retreatment Forceps,LASIK Retreatment Forceps,Пинцет для лоскута с U-образными кончиками,Lenticule Extraction Forceps,Lenticule Extraction Forceps,Пинцет для удаления лентикулы,Donor Lamella Inserting Forceps,Donor Lamella Inserting Forceps,Пинцет для имплантации донорского эндотелия,Donor Cornea Implantation Forceps,Donor Cornea Implantation Forceps,Пинцет ,Descemetorhexis Forceps,Descemetorhexis Forceps,Пинцет для десцеметорексиса,Forceps for ICRS Implants,Forceps for ICRS Implants,Пинцет для имплантации роговичного сегмента интрастромального кольца,Dressing Forceps,Dressing Forceps,Прямой анатомический пинцет с тонкими насечками,Dressing forceps,Dressing forceps,Прямой анатомический пинцет с тонкими насечками,Dressing Forceps,Dressing Forceps,Прямой анатомический пинцет,Dressing Forceps,Dressing Forceps,Изогнутый анатомический пинцет,Adson Dressing Forceps,Adson Dressing Forceps,Анатомический пинцет по Адсону,Adson Dressing Forceps,Adson Dressing Forceps,Анатомический пинцет по Адсону,Adson Fixation Forceps,Adson Fixation Forceps,Фиксационный пинцет по Адсону,Fixation Forceps,Fixation Forceps,Фиксационный пинцет,Pollack Corneal Transplant Fixation Forceps,Pollack Corneal Transplant Fixation Forceps,Пинцет фиксационный,Castroviejo Fixation Forceps,Castroviejo Fixation Forceps,Фиксационный пинцет по Кастровьехо,Folding Forceps for Acrylic and Silicone Lens,Folding Forceps for Acrylic and Silicone Lens,Пинцет для складывания акриловых и силиконовых линз по Штайнерту,Steinert Folding Forceps for Acrylic and Silicone IOLs,Steinert Folding Forceps for Acrylic and Silicone IOLs,Пинцет для складывания акриловых и силиконовых линз по Штайнерту,Faulkner Lens Holding Forceps,Faulkner Lens Holding Forceps,Пинцет для линз по Фолкнеру,Insertion Forceps For Acrylic Lenses,Insertion Forceps For Acrylic Lenses,Пинцет для имплантации акриловых линз,Buratto Lens Inserter For Acrylic Lens,Buratto Lens Inserter For Acrylic Lens,Пинцет для имплантации акриловых линз по Буратто,Curved IOL Holding Forceps,Curved IOL Holding Forceps,Пинцет для ИОЛ,Dementiev PRL Implantation Forceps,Dementiev PRL Implantation Forceps,Пинцет для имплантации ИОЛ,IOL Haptic Fixation Forceps,IOL Haptic Fixation Forceps,Пинцет для фиксации дужек ИОЛ,IOL Haptic Fixation Forceps,IOL Haptic Fixation Forceps,Пинцет для линз,IOL Cartridge Loading Forceps,IOL Cartridge Loading Forceps,Пинцет для установки ИОЛ в картридж "Monarch'',Rowen Foldable Lens Removal Forceps,Rowen Foldable Lens Removal Forceps,Пинцет типа "крокодил" для удаления складывающихся линз по Роуэн,Iris Forceps With 4mm Serrations,Iris Forceps With 4mm Serrations,Ирис-пинцет рифленый,Iris Forceps,Iris Forceps,Ирис-пинцет с зубцами,Iris Forceps,Iris Forceps,Ирис-пинцет с зубцами,Iris Forceps,Iris Forceps,Ирис-пинцет,Iris Forceps,Iris Forceps,Ирис-пинцет по Бонну,Iris Forceps,Iris Forceps,Ирис-пинцет изогнутый под углом,Jeweler Forceps # 5,Jeweler Forceps # 5,Ювелирный пинцет №5,Jeweler Forceps # 3C,Jeweler Forceps # 3C,Ювелирный пинцет №3С,Jeweler Forceps # 7,Jeweler Forceps # 7,Ювелирный пинцет №7,Schaaf Foreign Body Forceps,Schaaf Foreign Body Forceps,Пинцет по Шаафу,Halstead Mosquito Forceps,Halstead Mosquito Forceps,Зажим типа "москит" по Хальстеду,Halstead Mosquito Forceps,Halstead Mosquito Forceps,Зажим типа "москит" по Хальстеду,Halstead Mosquito Forceps,Halstead Mosquito Forceps,Зажим типа "москит" по Хальстеду,Halstead Mosquito Forceps,Halstead Mosquito Forceps,Зажим типа "москит" по Хальстеду,Troutman Superior Rectus Forceps,Troutman Superior Rectus Forceps,Пинцет для прямой верхней мышцы по Траутману,Elsching Superior Rectus Forceps,Elsching Superior Rectus Forceps,Пинцет для верхней прямой мышцы по Элшингу,Castroviejo Suturing Forceps,Castroviejo Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Кастровьехо,Castroviejo Suturing Forceps,Castroviejo Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Кастровьехо,Castroviejo Suturing Forceps,Castroviejo Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Кастровьехо,Castroviejo Suturing Forceps,Castroviejo Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Кастровьехо,Castroviejo Suturing Forceps,Castroviejo Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Кастровьехо,Paufique Suturing Forceps,Paufique Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Пофик,Paufique Suturing Forceps,Paufique Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Пофик ,Bishop-Harmon Suturing Forceps,Bishop-Harmon Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Бишопу-Хармону,Bishop-Harmon Suturing Forceps,Bishop-Harmon Suturing Forceps,Пинцет для наложения швов по Бишоп-Хармону,Suture Removing Forceps,Suture Removing Forceps,Пинцет для снятия швов,Kelman-McPherson Tying Forceps,Kelman-McPherson Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,Kelman-McPherson Tying Forceps,Kelman-McPherson Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,Kelman-McPherson Tying Forceps,Kelman-McPherson Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,Kelman-McPherson Tying Forceps,Kelman-McPherson Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,McPherson Straight Tying Forceps,McPherson Straight Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по МакФерсон,Tying Forceps,Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов,McPherson Angled Tying Forceps,McPherson Angled Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,McPherson Angled Tying Forceps,McPherson Angled Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,McPherson Angled Tying Forceps,McPherson Angled Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Кельману-МакФерсону,McPherson Curved Tying Forceps,McPherson Curved Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по МакФерсону,McPherson Tying Forceps,McPherson Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по МакФерсону,McPherson Tying Forceps,McPherson Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по МакФерсону,Tying Forceps,Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов,Catalano Curved Micro Tying Forceps,Catalano Curved Micro Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Каталано,Catalano Angled Micro Tying Forceps,Catalano Angled Micro Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Каталано,Tennant Straight Tying Forceps,Tennant Straight Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Теннанту,Tennant Curved Tying Forceps,Tennant Curved Tying Forceps,Пинцет для завязывания узлов по Теннанту,Iris Hook,Iris Hook,Крючок для радужной оболочки,Iris Hook,Iris Hook,Крючок для радужной оболочки с шариком на конце,Lewicky Hook,Lewicky Hook,Крючок для радужной оболочки по Левицки,Kuglen Iris Hook and Lens Manipulator,Kuglen Iris Hook and Lens Manipulator,Крючок для радужной оболочки по Куглен,Sinskey Lens Manipulating Hook,Sinskey Lens Manipulating Hook,Крючок по Сински,Sinskey Hook,Sinskey Hook,Крючок по Сински,Reversed Sinskey Hook,Reversed Sinskey Hook,Крючок по Сински,Hook for Descemet's Membrane,Hook for Descemet's Membrane,Крючок с изогнутой по радиусу рабочей частью 15 мм,Lester IOL Manipulator,Lester IOL Manipulator,Манипулятор для линз по Лестеру,Bechert Nucleus Rotator,Bechert Nucleus Rotator,Вращатель для ядра по Бехерту,Nucleus Rotator,Nucleus Rotator,Вращатель ядра,Nucleus Rotator,Nucleus Rotator,Вращатель ядра,Rentsch Boat Hook,Rentsch Boat Hook,Крючок по Рентшу,Fenzl Lens Manipulating Hook,Fenzl Lens Manipulating Hook,Крючок по Фензлу,IOL Manipulator,IOL Manipulator,Манипулятор для линз,Graefe Muscle Hook,Graefe Muscle Hook,Крючок для мышц по Грэфу,Graefe Muscle Hook,Graefe Muscle Hook,Крючок для мышц по Грэфу,Graefe Muscle Hook,Graefe Muscle Hook,Крючок для мышц по Грэфу,Delicate Muscle Hook,Delicate Muscle Hook,Крючок для мышц,Delicate Muscle Hook,Delicate Muscle Hook,Крючок для мышц,Gass Retinal Detachment Hook,Gass Retinal Detachment Hook,Крючок для операции по поводу отслойки сетчатки по Гассу,Gass Retinal Detachment Hook,Gass Retinal Detachment Hook,Крючок для операции по поводу отслойки сетчатки по Гассу,Green Muscle Hook,Green Muscle Hook,Крючок для операций по поводу косоглазия по Грину,Lacrimal Hook,Lacrimal Hook,Лакримальный крючок,Iris Hook Straight,Iris Hook Straight,Крючок для радужной оболожки,Kuglen Iris Hook,Kuglen Iris Hook,Крючок для радужной оболожки,IOL Hook Straight,IOL Hook Straight,Крючок для ИОЛ V-образной формы,Drysdale Nucleus Manipulator,Drysdale Nucleus Manipulator,Манипулятор по Драйсдейлу,IOL manipulator,IOL manipulator,Крючок-манипулятор с кончиком в виде луковицы 0,IOL manipulator,IOL manipulator,Крючок-манипулятор с кончиком в виде шарика,Akahoshi Nucleus Manipulator,Akahoshi Nucleus Manipulator,Крючок по Акахоши,45 Degree Single Edge Blade ,45 Degree Single Edge Blade ,ширина лезвия 1,35 degree Double Lancet-shaped Blade ,35 degree Double Lancet-shaped Blade ,ширина лезвия 1,45 Degree Double Edge Blade ,45 Degree Double Edge Blade ,Универсальный нож с двумя режущими кромками,Trifacet Blade,Trifacet Blade,Универсальный трехфасетный нож для катаракты,2.2mm Clear Cornea Blade ,2.2mm Clear Cornea Blade ,Нож для операции "прозрачная роговица",2.5mm Clear Cornea Blade ,2.5mm Clear Cornea Blade ,Нож для операции "прозрачная роговица",2.4mm Clear Cornea Blade,2.4mm Clear Cornea Blade,Нож для операции "прозрачная роговица",2.8mm Clear Cornea Blade ,2.8mm Clear Cornea Blade ,Нож для операции "прозрачная роговица",3.2mm Clear Cornea Blade ,3.2mm Clear Cornea Blade ,Нож для операции "прозрачная роговица",2.0mm Round Crescent Blade ,2.0mm Round Crescent Blade ,Бесфасеточный круглый нож,2.7/ 3.2mm Trapezoid Self-Diving Diamond Knife,2.7/ 3.2mm Trapezoid Self-Diving Diamond Knife,Трапецеидальный самопогружающийся нож,2.3 / 2.8mm Trapezoid Self-Diving Diamond Knife,2.3 / 2.8mm Trapezoid Self-Diving Diamond Knife,Трапецеидальный самопогружающийся нож,Single Edge 1,Single Edge 1,ширина лезвия 1,Single Edge 2,Single Edge 2,ширина лезвия 2,Single Edge 1,Single Edge 1,ширина лезвия 1,Double Edge 1,Double Edge 1,Универсальный нож с двумя режущими кромками,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 0,Blade Width 0,ширина лезвия 0,Blade Width 0,Blade Width 0,ширина лезвия 0,Blade Width 0,Blade Width 0,ширина лезвия 0,Blade Width 0,Blade Width 0,ширина лезвия 0,Blade Width 0,Blade Width 0,ширина лезвия 0,Blade Width 0,Blade Width 0,ширина лезвия 0,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade width 1,Blade width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 3,Blade Width 3,ширина лезвия 3,Blade Width 3,Blade Width 3,ширина лезвия 3,Blade Width 5,Blade Width 5,ширина лезвия 5,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 3,Blade Width 3,ширина лезвия 3,Blade Width 3,Blade Width 3,ширина лезвия 3,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 3,Blade Width 3,ширина лезвия 3,Blade Width 3,Blade Width 3,ширина лезвия 3,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 1,Blade Width 1,ширина лезвия 1,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Blade Width 2,Blade Width 2,ширина лезвия 2,Kansas Nucleus Fragment Removing Forceps,Kansas Nucleus Fragment Removing Forceps,Пинцет для удаления фрагментов ядра по Канзасу,Ernest Nucleus Cracker,Ernest Nucleus Cracker,Разламыватель ядра по Эрнесту,Prechopper Angled,Prechopper Angled,Пречоппер изогнутый под углом,Prechopper Curved,Prechopper Curved,Пречоппер изогнутый,Straight Combo Prechopper for splitting soft and hard nuclei,Straight Combo Prechopper for splitting soft and hard nuclei,Пречоппер прямой,Nagahara Phaco Chopper,Nagahara Phaco Chopper,Факочоппер по Нагахара,Nagahara Phaco Chopper,Nagahara Phaco Chopper,Факочоппер по Нагахара,Rosen Phaco Chopper,Rosen Phaco Chopper,Универсальный факочоппер по Роузену,Phaco Cleaver,Phaco Cleaver,Факорассекатель,Phaco Cleaver,Phaco Cleaver,Факорассекатель,Nucleus Claw Chopper,Nucleus Claw Chopper,Крючок-чоппер универсальный,Seibel Chopper,Seibel Chopper,Фако чоппер по Сайбелу,Seibel Chopper,Seibel Chopper,Фако чоппер по Сайбелу,Seibel Chopper,Seibel Chopper,Фако чоппер по Сайбелу,Seibel Chopper,Seibel Chopper,Фако чоппер по Сайбелу,Small Pupil Hook & Phaco chopper,Small Pupil Hook & Phaco chopper,Чоппер и толкатель для узкого зрачка ,Phaco Spatula ,Phaco Spatula ,Двухсторонний крючок-манипулятор,Rowen Phaco Spatula ,Rowen Phaco Spatula ,Фако шпатель по Ровену ,Quick Chopper,Quick Chopper,Факочоппер для вертикального чопа ,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер изогнутый под углом,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер изогнутый под углом,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер изогнутый под углом,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-факочоппер,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-чоппер универсальный,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-чоппер универсальный,Phaco Chopper,Phaco Chopper,Крючок-чоппер универсальный,Koch Nucleus Spatula,Koch Nucleus Spatula,Шпатель для ядра по Коху,Koch Nucleus Spatula,Koch Nucleus Spatula,Шпатель для ядра по Коху,Nucleus Manipulator,Nucleus Manipulator,Чоппер и манипулятор ядра,Nucleus Sustainer with Ball Shaped Tip,Nucleus Sustainer with Ball Shaped Tip,Поддерживатель для ядра,Micro Finger,Micro Finger,Микрофингер,Posterior Capsule Polisher,Posterior Capsule Polisher,Инструмент для полировки задней капсулы,Double-ended Capsule Polisher,Double-ended Capsule Polisher,Инструмент для полировки капсулы,Irrigation Handpiece For Bimanual Technique,Irrigation Handpiece For Bimanual Technique,Ручка для ирригации при бимануальной технике,Aspiration Handpiece For Bimanual Technique,Aspiration Handpiece For Bimanual Technique,Ручка для аспирации при бимануальной технике,Aspiration Handpiece For Bimanual Technique,Aspiration Handpiece For Bimanual Technique,Ручка для аспирации при бимануальной технике,Irrigation Handpiece For Bimanual Technique,Irrigation Handpiece For Bimanual Technique,Ручка для ирригации при бимануальной технике,Aspiration Handpiece For Bimanual Technique,Aspiration Handpiece For Bimanual Technique,Ручка для аспирации при бимануальной технике,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Castroviejo Needle holder,Castroviejo Needle holder,Иглодержатель по Кастровьехо,Castroviejo Needle holder,Castroviejo Needle holder,Иглодержатель по Кастровьехо,Needle Holder,Needle Holder,Иглодержатель с тонкими браншами 9 мм,Kalt Needle Holder,Kalt Needle Holder,Иглодержатель по Кальту,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Barraquer Needle Holder,Barraquer Needle Holder,Иглодержатель по Барракеру,Castroviejo Needle holder,Castroviejo Needle holder,Иглодержатель по Кастровьехо,Castroviejo Needle holder,Castroviejo Needle holder,Иглодержатель по Кастровьехо,Castroviejo Needle holder,Castroviejo Needle holder,Иглодержатель по Кастровьехо,Castroviejo Needle holder,Castroviejo Needle holder,Иглодержатель по Кастровьехо,Bowman Lachrymal Probe,Bowman Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев по Боуману,Bowman Lachrymal Probe,Bowman Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев по Боуману,Bowman Lachrymal Probe,Bowman Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев по Боуману,Bowman Lachrymal Probe,Bowman Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев по Боуману,Bowman Lachrymal Probe,Bowman Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев по Боуману,Bowman Lachrymal Probe,Bowman Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев по Боуману,Lachrymal Probe,Lachrymal Probe,Зонд глазной,Lachrymal Probe,Lachrymal Probe,Зонд глазной,Lachrymal Probe,Lachrymal Probe,Зонд глазной,Lachrymal Probe,Lachrymal Probe,Зонд глазной,Lachrymal Probe,Lachrymal Probe,Зонд глазной,Lachrymal Probe,Lachrymal Probe,Зонд глазной,Cone-shaped Lachrymal Probe No1,Cone-shaped Lachrymal Probe No1,Зонд конический для слезных канальцев №1,Cone-shaped Lachrymal Probe No2,Cone-shaped Lachrymal Probe No2,Зонд конический для слезных канальцев №2,Cone-shaped Lachrymal Probe No3,Cone-shaped Lachrymal Probe No3,Зонд конический для слезных канальцев №3,Pigtail Lachrymal Probe,Pigtail Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев,Pigtail Lachrymal Probe,Pigtail Lachrymal Probe,Зонд для слезных канальцев,Pigtail Lacrimal Probe,Pigtail Lacrimal Probe,Зонд для слезных канальцев,Wilder Lachrymal Dilator,Wilder Lachrymal Dilator,Расширитель слезных канальцев по Вилдеру,Wilder Lachrymal Dilator,Wilder Lachrymal Dilator,Расширитель слезных канальцев по Вилдеру,Wilder Lachrymal Dilator,Wilder Lachrymal Dilator,Расширитель слезных канальцев по Вилдеру,Muldoon Lachrymal Dilator,Muldoon Lachrymal Dilator,Расширитель слезных канальцев по Малдуну,Castroviejo Double-ended Dilator,Castroviejo Double-ended Dilator,Расширитель для слезных канальцев по Кастровьехо,Set of Trabeculotomes,Set of Trabeculotomes,Трабекулотом левый,Trabeculotomy Hook,Trabeculotomy Hook,Крючок для трабекулотомии,Knapp Lachrymal Sac Retractor,Knapp Lachrymal Sac Retractor,Ретрактор для слезного мешка по Кнаппу,Lachrymal Sac Retractor,Lachrymal Sac Retractor,Лакримальный расширитель,Desmarres Lid Retractor,Desmarres Lid Retractor,Векоподъемник по Десмарресу,Desmarres Lid Retractor,Desmarres Lid Retractor,Векоподъемник по Десмарресу,Desmarres Lid Retractor,Desmarres Lid Retractor,Векоподъемник по Десмарресу,Desmarres Lid Retractor,Desmarres Lid Retractor,Векоподъемник по Десмарресу,Desmarres Lid Retractor,Desmarres Lid Retractor,Векоподъемник по Десмарресу,Helveston Tissue Retractor,Helveston Tissue Retractor,Ретрактор по Хельвестону,Helveston Tissue Retractor,Helveston Tissue Retractor,Ретрактор по Хельвестону,Helveston Tissue Retractor,Helveston Tissue Retractor,Ретрактор по Хельвестону,Castroviejo Corneal Scissors,Castroviejo Corneal Scissors,Роговичные ножницы по Кастровьехо,Castroviejo Corneal Scissors,Castroviejo Corneal Scissors,Роговичные ножницы по Кастровьехо,Castroviejo Universal Corneal Scissors,Castroviejo Universal Corneal Scissors,Роговичные универсальные ножницы по Кастровьехо,Castroviejo Universal Corneal Scissors,Castroviejo Universal Corneal Scissors,Роговичные универсальные ножницы по Кастровьехо,Universal Corneal Scissors,Universal Corneal Scissors,Ножницы роговичные универсальные по Кастровьехо,Universal Corneal Scissors,Universal Corneal Scissors,Ножницы роговичные универсальные,Katzin Corneal Transplant Scissors,Katzin Corneal Transplant Scissors,Ножницы для трансплантации роговицы по Катцину,Katzin Corneal Transplant Scissors,Katzin Corneal Transplant Scissors,Ножницы для трансплантации роговицы по Катцину,Castroviejo Corneal Section Scissors,Castroviejo Corneal Section Scissors,Ножницы для корнеосклерального разреза по Кастровьехо,Castroviejo Corneal Section Scissors,Castroviejo Corneal Section Scissors,Ножницы для корнеосклерального разреза по Кастровьехо,Universal Corneal Scissors,Universal Corneal Scissors,Роговичные универсальные ножницы по Кастровьехо,Universal Corneal Scissors,Universal Corneal Scissors,Роговичные универсальные ножницы по Кастровьехо,DLEK Scissors,DLEK Scissors,Ножницы для глубокой послойной субэндотелиальной кератопластики,Conjunctiva Scissors,Conjunctiva Scissors,Ножницы коньюнктивальные,Conjunctiva Scissors,Conjunctiva Scissors,Ножницы коньюнктивальные,Conjunctiva Scissors,Conjunctiva Scissors,Ножницы конъюнктивные,Conjunctiva Scissors,Conjunctiva Scissors,Ножницы для конъюнктивы,Westcott Stitch Scissors,Westcott Stitch Scissors,Шовные ножницы по Вестскотту,Westcott Stitch Scissors,Westcott Stitch Scissors,Шовные ножницы по Вестскотту,Westcott Curved Tenotomy Scissors,Westcott Curved Tenotomy Scissors,Тенотомические ножницы по Весткотту,Stevens Tenotomy Scissors,Stevens Tenotomy Scissors,Тенотомические ножницы по Стивенсону,Stevens Tenotomy Scissors,Stevens Tenotomy Scissors,Тенотомические ножницы по Стивенсону,Stevens Tenotomy Scissors,Stevens Tenotomy Scissors,Тенотомические ножницы по Стивенсону,Stevens Tenotomy Scissors,Stevens Tenotomy Scissors,Тенотомические ножницы по Стивенсону,Side Port Capsulotomy Scissors,Side Port Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии через парацентез,Side Port Capsulotomy Scissors,Side Port Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии через парацентез,Side Port Capsulotomy Scissors,Side Port Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии через парацентез,Side Port Capsulotomy Scissors,Side Port Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии через парацентез,Zaldivar Iridectomy Scissors,Zaldivar Iridectomy Scissors,Ножницы для иридэктомии по Зальдивару,Vannas Capsulotomy Scissors,Vannas Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Ваннас,Clayman-Vannas Swan Neck Straight Scissors,Clayman-Vannas Swan Neck Straight Scissors,Ножницы в виде лебединой шеи по Клэйман-Ваннас,Vannas Curved Capsulotomy Scissors,Vannas Curved Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Ваннас,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Gills-Vannas Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии по Джиллзу-Ваннас,Capsulotomy Scissors,Capsulotomy Scissors,Ножницы для капсулотомии через тоннельный разрез,McPherson-Vannas Curved Iris Scissors,McPherson-Vannas Curved Iris Scissors,Ножницы для иридотомии по МакФерсон-Ваннасу,Straight Eye Scissors,Straight Eye Scissors,Ножницы офтальмологические,Curved Eye Scissors,Curved Eye Scissors,Ножницы офтальмологические,Eye Scissors,Eye Scissors,Ножницы офтальмологические,Eye Scissors,Eye Scissors,Вертикально-изогнутые ножницы,Bonn Scissors,Bonn Scissors,Ножницы по Бонну,Bonn Scissors,Bonn Scissors,Ножницы по Бонну,Enucleation Scissors,Enucleation Scissors,Ножницы для энуклеации,Enucleation Scissors,Enucleation Scissors,Ножницы для энуклеации,Strabismus Scissors,Strabismus Scissors,Ножницы для хирургии косоглазия,Strabismus Scissors,Strabismus Scissors,Ножницы для хирургии косоглазия,Rowen Foldable Lens Removal Scissors,Rowen Foldable Lens Removal Scissors,Ножницы для удаления складывающихся линз по Роуэн,Osher IOL Removing Scissors,Osher IOL Removing Scissors,Ножницы для удаления ИОЛ по Ошеру,Foldable IOL Removing Scissors,Foldable IOL Removing Scissors,Ножницы для удаления ИОЛ через малый разрез 2,Vitreoretinal Instrument Handle,Vitreoretinal Instrument Handle,Ручка витреоретинальная,Vitreoretinal Instrument Handle,Vitreoretinal Instrument Handle,Ручка витреоретинальная,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,Пинцет,Vitreoretinal ILM "Nail" End-Gripping Forceps,Vitreoretinal ILM "Nail" End-Gripping Forceps,Пинцет с ногтеобразной рабочей частью,Vertical Vitreoretinal Scissors,Vertical Vitreoretinal Scissors,Вертикальные ножницы 70 градусов с длинными острыми концами,Curved Subretinal Scissors,Curved Subretinal Scissors,Изогнутые ножницы,Vitreoretinal Gripping Forceps,Vitreoretinal Gripping Forceps,Витреоретинальный пинцет типа "крокодил",PICK Vitreoretinal Forceps,PICK Vitreoretinal Forceps,Витреоретинальный пинцет PIC,Eckardt End-Gripping Forceps,Eckardt End-Gripping Forceps,Пинцет прямой,Tano Asymmetric End-Gripping Forceps,Tano Asymmetric End-Gripping Forceps,Ассиметричный пинцет для ВПМ прямой,Vitreoretinal Forceps for Immature Membrane Gripping,Vitreoretinal Forceps for Immature Membrane Gripping,Витреоретинальные инструменты 25 Gauge,PICK Vitreoretinal Forceps,PICK Vitreoretinal Forceps,Пинцет прямой,Vertical Vitreoretinal Scissors,Vertical Vitreoretinal Scissors,Вертикальные ножницы,Curved Vitreoretinal Scissors,Curved Vitreoretinal Scissors,Изогнутые ножницы,Vitreoretinal Gripping Forceps,Vitreoretinal Gripping Forceps,Витреоретинальный пинцет типа "крокодил",Eckardt Vitreoretinal ILM Forceps,Eckardt Vitreoretinal ILM Forceps,Пинцет для ВПМ по Экардт,Tano Asymmetric End-Gripping Forceps,Tano Asymmetric End-Gripping Forceps,Ассиметричный пинцет для ВПМ прямой,Eckardt End-Gripping Forceps,Eckardt End-Gripping Forceps,Пинцет для ВПМ по Экардт,Vertical Vitreoretinal Scissors,Vertical Vitreoretinal Scissors,Вертикальные ножницы 70 градусов с длинными острыми концами,Marukhnenko Atraumatic Vertical Scissors,Marukhnenko Atraumatic Vertical Scissors,Ножницы по Марухненко для пилинга и разрезания тонких эпиретинальных мембран,Straight Vitreoretinal Scissors,Straight Vitreoretinal Scissors,Прямые ножницы с закругленными концами для безопасной работы вблизи поверхности сетчатки,Horizontal Vitreoretinal Scissors,Horizontal Vitreoretinal Scissors,Горизонтальные ножницы 55°,Horizontal Vitreoretinal Scissors,Horizontal Vitreoretinal Scissors,Горизонтальные ножницы 25°,Angled 45 Degree Horizontal Vitreoretinal Scissors,Angled 45 Degree Horizontal Vitreoretinal Scissors,Горизонтальные симметричные ножницы 45°,Angled 45 Degree Horizontal Vitreoretinal Scissors,Angled 45 Degree Horizontal Vitreoretinal Scissors,Ножницы офтальмологические микрохирургические изогнутые по радиусу для тенотомии,Rowen Foldable Lens Removal Forceps,Rowen Foldable Lens Removal Forceps,Пинцет типа "крокодил" для удаления складывающихся линз по Роуэн,Rowen Foldable Lens Removal Scissors,Rowen Foldable Lens Removal Scissors,Ножницы для удаления складывающихся линз по Роуэн,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,Витреоретинальный пинцет,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,Пинцет,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,End-Gripping Vitreoretinal Forceps,Витреоретинальный пинцет,PICK Forceps,PICK Forceps,Витреоретинальный пинцет PICK,Angled Vitreoretinal Gripping Forceps,Angled Vitreoretinal Gripping Forceps,Витреоретинальный пинцет,Angled Vitreoretinal Gripping Forceps,Angled Vitreoretinal Gripping Forceps,Витреоретинальный пинцет изогнутый под углом,Vitreoretinal Gripping Forceps,Vitreoretinal Gripping Forceps,Витреоретинальный пинцет типа "крокодил",Spring Gripping Forceps,Spring Gripping Forceps,Пинцет для удаления инородных тел,Spring Gripping Forceps,Spring Gripping Forceps,Пинцет для удаления инородных тел,Foreign Body Forceps with Cup Jaws,Foreign Body Forceps with Cup Jaws,Пинцет для удаления инородных тел,Subretinal Forceps,Subretinal Forceps,Субретинальный пинцет с подсветкой,Subretinal Forceps,Subretinal Forceps,Субретинальный пинцет с подсветкой,Horizontal Subretinal Forceps,Horizontal Subretinal Forceps,Пинцет офтальмологический микрохирургический "ювелирный" - ПОМХ-"Ю" ,Eckardt End-Gripping Forceps,Eckardt End-Gripping Forceps,Пинцет для ВПМ ,Tanaka Maculorhexis Forceps,Tanaka Maculorhexis Forceps,Пинцет по макулы по Танака,Kawai ILM Forceps,Kawai ILM Forceps,Пинцет для ВПМ ,Backflush Handpiece with Active Aspiration,Backflush Handpiece with Active Aspiration,Рефлюксный инструмент с активной аспирацией,Silicone Tubing For Backflush Handpiece With Active Aspiration,Silicone Tubing For Backflush Handpiece With Active Aspiration,Сменная силиконовая трубка для рефлюксного инструмента с активной аспирацией,Backflush Handpiece with Passive Aspiration,Backflush Handpiece with Passive Aspiration,Рефлюксный инструментс пассивной аспирацией,Silicone Tubing For Backflush Handpiece With Passive Aspiration,Silicone Tubing For Backflush Handpiece With Passive Aspiration,Сменная силиконовая трубка для рефлюксного инструмента с пассивной аспирацией,Membrane Spatula,Membrane Spatula,Мембранный шпатель,Membrane Knife Spatula,Membrane Knife Spatula,Мембранный шпатель-нож,Membrane Scratcher,Membrane Scratcher,Мембранный скребок,Delicate Membrane Pick,Delicate Membrane Pick,Деликатный мембранный пик,Delicate Membrane Pick,Delicate Membrane Pick,Деликатный мембранный пик,Retinal Membrane Pick,Retinal Membrane Pick,Ретинальный мембранный пик 23Gа,Retinal Membrane Pick,Retinal Membrane Pick,Ретинальный мембранный пик 25Gа,Barraquer Iris spatula,Barraquer Iris spatula,Шпатель по Барракеру,Barraquer Iris spatula,Barraquer Iris spatula,Шпатель по Барракеру,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Straight Spatula,Straight Spatula,Прямой шпатель,Curved Spatula,Curved Spatula,Изогнутый шпатель,Curved Spatula,Curved Spatula,Изогнутый шпатель,Double Spatula,Double Spatula,Двойной шпатель,Double Spatula,Double Spatula,Двойной шпатель,Double Spatula,Double Spatula,Двойной шпатель,Scleroplasty Spatula,Scleroplasty Spatula,Шпатель для склеропластики,Scleroplasty Spatula,Scleroplasty Spatula,Шпатель серповидный,Orbital Spatula,Orbital Spatula,Шпатель офтальмологичский,Castroviejo Double Ended Cyclodialysis Spatula,Castroviejo Double Ended Cyclodialysis Spatula,Двойной шпатель для циклодиализа по Кастровьехо,Castroviejo Cyclodialysis Spatula,Castroviejo Cyclodialysis Spatula,Шпатель для циклодиализа по Кастровьехо,Castroviejo Cyclodialysis Spatula,Castroviejo Cyclodialysis Spatula,Шпатель для циклодиализа по Кастровьехо,Corneal Dissector,Corneal Dissector,Роговичный диссектор,Corneal Dissector,Corneal Dissector,Прямой плоский шпатель для рефракционной хирургии,Corneal Dissector,Corneal Dissector,Роговичный диссектор,Atraumatic Round Spatula,Atraumatic Round Spatula,Атравматический круглый шпатель,Atraumatic Round Spatula,Atraumatic Round Spatula,Прямой круглый шпатель,Atraumatic Round Spatula,Atraumatic Round Spatula,Прямой круглый шпатель,DSAEK Scraper,DSAEK Scraper,Скребок для DSAEK,DSAEK Scraper,DSAEK Scraper,Скребок для DSAEK,LASEK,LASEK,Нож-скребец в виде хоккейной клюшки для ФРК ,Paton Double-Ended Spatula and Spoon,Paton Double-Ended Spatula and Spoon,Шпатель и ложечка по Пэтону,Dementiev PRL Microspatula,Dementiev PRL Microspatula,Микрошпатель для имплантации PRL по Дементьеву,Endothelium Glide,Endothelium Glide,Шпатель-проводник ,LASIK Flap Spatula,LASIK Flap Spatula,Шпатель для лоскута при операциях LASIK,Buratto Flap Protector for LASIK,Buratto Flap Protector for LASIK,Протектор роговицы по Буратто ,Katzen LASIK Flap Unzipper,Katzen LASIK Flap Unzipper,Двусторонний инструмент для отделения лоскута по Катцен ,Double-ended FemtoLASIK Spatula for lifting and retreating corneal flap,Double-ended FemtoLASIK Spatula for lifting and retreating corneal flap,Двусторонний шпатель для FemtoLASIK,Delicate LASIK Spatula,Delicate LASIK Spatula,Деликатный шпатель для LASIK,FemtoLASIK Spatula,FemtoLASIK Spatula,Шпатель для Femtosecond Laser Procedure,ReLEx SMILE Spatula for Intrastromal Manipulations,ReLEx SMILE Spatula for Intrastromal Manipulations,Двусторонний шпатель для отделения лентикулы ,FemtoLASIK Spatula,FemtoLASIK Spatula,Шпатель для Femtosecond Laser Procedure,Double-ended Spatula for FemtoLASIK,Double-ended Spatula for FemtoLASIK,Двусторонний шпатель для рефрактивной хирургии,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Temporal Speculum,Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману,Cook Eye Speculum with locking screw,Cook Eye Speculum with locking screw,Векорасширитель по Куку,Cook Eye Speculum with locking screw,Cook Eye Speculum with locking screw,Векорасширитель по Куку,Cook Eye Speculum with locking screw,Cook Eye Speculum with locking screw,Векорасширитель по Куку,Cook Eye Speculum with locking screw,Cook Eye Speculum with locking screw,Рамочный векорасширитель,Cook Eye Speculum with locking screw,Cook Eye Speculum with locking screw,Рамочный векорасширитель,Cook Eye Speculum with locking screw,Cook Eye Speculum with locking screw,Рамочный векорасширитель,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Eye speculum with lath,Eye speculum with lath,Регулируемый векорасширитель с реечным механизмом фиксации,Castroviejo Speculum,Castroviejo Speculum,Векорасширитель по Кастровьехо,Castroviejo Speculum,Castroviejo Speculum,Векорасширитель по Кастровьехо,Temporal Speculum,Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель со сплошными браншами 15 мм,Temporal Speculum,Temporal Speculum,Векорасширитель винтовой с плавающими браншами,Lieberman Nasal Speculum,Lieberman Nasal Speculum,Назальный векорасширитель по Либерману,Lieberman Nasal Speculum,Lieberman Nasal Speculum,Назальный векорасширитель по Либерману,Lieberman Nasal Speculum,Lieberman Nasal Speculum,Назальный векорасширитель по Либерману,Lieberman Nasal Speculum,Lieberman Nasal Speculum,Назальный векорасширитель по Либерману для височного разреза,Freeman Universal Speculum,Freeman Universal Speculum,Назальный векорасширитель по Фриману,Universal Eye Speculum,Universal Eye Speculum,Назальный векорасширитель,Barraquer Wire Speculum,Barraquer Wire Speculum,Проволочный векорасширитель по Барракеру,Barraquer Wire Speculum,Barraquer Wire Speculum,Проволочный векорасширитель по Барракеру,Barraquer Wire Speculum,Barraquer Wire Speculum,Проволочный векорасширитель по Барракеру для новорожденных,Barraquer Wire Speculum,Barraquer Wire Speculum,Проволочный векорасширитель по Барракеру для новорожденных,Barraquer Speculum With Solid Blades,Barraquer Speculum With Solid Blades,Проволочный векорасширитель по Барракеру со сплошными браншами,Barraquer Speculum With Solid Blades,Barraquer Speculum With Solid Blades,Проволочный векорасширитель по Барракеру со сплошными браншами,Wire Speculum With Solid Blades,Wire Speculum With Solid Blades,Проволочный векорасширитель со сплошными браншами 8 мм,Wire Speculum With Solid Blades,Wire Speculum With Solid Blades,Проволочный векорасширитель со сплошными браншами 4 мм,Barraquer Wire Speculum,Barraquer Wire Speculum,Проволочный векорасширитель по Барракеру с открытыми браншами,Barraquer Wire Speculum,Barraquer Wire Speculum,Проволочный векорасширитель по Барракеру с открытыми браншами,Sauer Lid Speculum,Sauer Lid Speculum,Векорасширитель по Зауэру,Sauer Lid Speculum,Sauer Lid Speculum,Векорасширитель по Зауэру,Sauer Lid Speculum,Sauer Lid Speculum,Векорасширитель по Зауэру,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману с аспирацией,Lieberman Temporal Speculum,Lieberman Temporal Speculum,Темпоральный векорасширитель по Либерману для операции LASIK с аспирацией,Kerrison Rongeur,Kerrison Rongeur,Выкусыватель по Керрисону ,Kerrison Rongeur,Kerrison Rongeur,Выкусыватель 1,Beyer Bone Rongeur,Beyer Bone Rongeur,Кусачки костные по Бейеру ,West Lacrimal Chisel,West Lacrimal Chisel,Хирургическое долото по Весту ,Freer Lacrimal Chisel,Freer Lacrimal Chisel,Хирургическое долото по Фриру ,Nasal speculum,Nasal speculum,Зеркало носовое,Freer Periosteal Elevator,Freer Periosteal Elevator,Элеватор носовой перегородки по Фриру ,Ohm Ligature Needle With an Eye,Ohm Ligature Needle With an Eye,Игла Ома с ушком для нити,Surgical Cystotome,Surgical Cystotome,Цистотом микрохирургический,Foreign Body Removal Pick,Foreign Body Removal Pick,Крючок-копье для удаления инородных тел,Schocket Scleral Depressor,Schocket Scleral Depressor,Двусторонний склеральный депрессор по Шокету,Cautery,Cautery,Термокаутер,Kelly Descemet's Membrane Punch,Kelly Descemet's Membrane Punch,Перфоратор десцеметовой оболочки по Келли,Sato Corneal Knife,Sato Corneal Knife,Нож по Сато,Delaminating knife for corneal tunnel,Delaminating knife for corneal tunnel,Нож-расслаиватель для создания тоннеля при имплантации имстромальных колец,Delaminating knife for corneal tunnel,Delaminating knife for corneal tunnel,Нож-расслаиватель для создания тоннеля при имплантации имстромальных колец,Diefenbach Clamp,Diefenbach Clamp,Зажим,LASEK Alcohol Well,LASEK Alcohol Well,Воронка для LASEK,LASEK Alcohol Well,LASEK Alcohol Well,Воронка для LASEK,Enucleation Spoon,Enucleation Spoon,Ложка для энуклеации,Schepens Forked Orbital Retractor,Schepens Forked Orbital Retractor,Орбитальный ретрактор-шпатель по Шепенсу,Bunge Evisceration Spoon,Bunge Evisceration Spoon,Ложка для эвисцерации,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Meyerhoefer Chalazion Curette,Meyerhoefer Chalazion Curette,Кюретка для халязиона по Мейерхофферу,Weber Modified Lens Loop,Weber Modified Lens Loop,Модифицированная хрусталиковая петля по Веберу,Wilder Lens Loop 14 mm,Wilder Lens Loop 14 mm,Хрусталиковая петля по Вайлдеру,Wilder Lens Loop 11 mm,Wilder Lens Loop 11 mm,Хрусталиковая петляпо Вайлдеру,Jones Towel Clamp,Jones Towel Clamp,Зажим для фиксации операционного белья,Lid Plate,Lid Plate,Пластина для блефаропластики,Fine-Thornton Fixation Ring With Swivel,Fine-Thornton Fixation Ring With Swivel,Кольцо фиксационное для факоэмульсификации по Файну-Торнтону,Fine-Thornton Fixation Ring With Swivel,Fine-Thornton Fixation Ring With Swivel,Кольцо фиксационное для факоэмульсификации по Файну-Торнтону,Gimbel Stabilization Ring for LASIK,Gimbel Stabilization Ring for LASIK,Кольцо фиксационное для факоэмульсификации по Гимбелу,Injector for One-hand IOL Implantation,Injector for One-hand IOL Implantation,Инжектор TZAR III для имплантации ИОЛ одной рукой с обратной пружиной,Injector for One-hand IOL Implantation,Injector for One-hand IOL Implantation,Инжектор TZAR III для имплантации ИОЛ одной рукой с обратной пружиной,Injector for One-hand IOL Implantation,Injector for One-hand IOL Implantation,Инжектор TZAR III для имплантации ИОЛ одной рукой с обратной пружиной,Injector for One-hand IOL Implantation,Injector for One-hand IOL Implantation,Инжектор TZAR III для имплантации ИОЛ одной рукой с обратной пружиной,Injector for Foldable IOL Implantation,Injector for Foldable IOL Implantation,Инжектор типа NaviJect для имплантации мягких ИОЛ,Injector for capsular ring implantation,Injector for capsular ring implantation,Инжектор для введения внутрикапсульных колец,Plastic Tray for storage and transportation of instruments,Plastic Tray for storage and transportation of instruments,Контейнер пластиковый,Plastic Tray for storage and transportation of instruments,Plastic Tray for storage and transportation of instruments,Контейнер пластиковый,გადაუდებელი დახმარების ჩანთა,Emergency bag,Emergency bag,პირველადი დახმარების ყუთი საშუალო 100 ადამიანი  Portwest,First aid kit Medium Portwest,Аптечка первой помощи Средний Portwest,სრული ქირურგიული ნაკერების სიმულაციური ნაკრები,medical complete surgical suture practice kit,полный медицинский набор для хирургических швов,თავის ფიქსატორი,Head Immobilizer,Головной иммобилайзер,ტაქტიკური ტრავმის მაკრატელი,Trauma shears,Ножницы для разрезания одежды,გადაუდებელი ევაკუაციის დასაკეცი საკაცე,Simple folding stretcher for emergency evacuation,Складные носили для экстренной эвакуации,პირველადი დახმარების დამცავი თერმული პლედი,Emergency Blanket,Термоодеяло,კისრის საყელო უნივერსალი,Adult Adjustable Collar,Фиксатор для шеи,სამედიცინო სამკუთხა სახვევი ნაჭრის,Triangular Bandage Green,Треугольная повязка из ткани,საიმობილიზაციო ფარი/დაფა,Spine Board Stretcher, Patent Transfer EMT Backboard Immobilization,Спинальная доска,ისრაელის ბანდაჟი/სახვევი EMS Emergency Bandage Stop The Bleed Contro,Israeli Compression Bandage - First Aid Wound Injury Sterile Battle Dressing - EMS Emergency Bandage Stop The Bleed Control Medical Trauma Bandage,Израильская вакуумная герметичная повязка,მენჯის ფიქსატორი,PELVIC SLING,ТАЗОВЫЙ ФИКСАТОР,წნევის საზომი ავტომატური ელექტრონული აპარატი დიდი მონიტორით,Automatic Electronic Blood Pressure Monitor,Автоматический электронный аппарат/монитор артериального давления,ქირურგიული ნაკერების მულაჟი,Surgical Suture Practice Pad,Муляж для Наложения Хирургических Швов,ნაზოფალინგიალურ მილი,Nasopharyngeal Airway,Назофарингеальный воздуховод,გადაუდებელი პირველადი დახმარების ნაკრები,Emergency first aid kit,Набор экстренной медицинской помощи,ობობა ღვედი 10 სამაგრიანი ფერადი,10 POINT SPINE BOARD STRAP SYSTEM,Ремень-паук