ტურნიკეტი

სიცოცხლისთვის საშიში სისხლდენის შეჩერებისთვის შექმნილი საშუალება. ტურნიკეტი არის მნიშვნელოვანი პირველადი დახმარების მოწყობილობა, როგორც ტაქტიკურ, ასევე არატაქტიკურ სიტუაციებში. გამოიყენება კიდურებზე. მოქნილი, უნივერსალური მოწყობილობა, რომელიც ადვილად გამოსაყენებელია ფორსმაჟორულ სიტუაციებში. მისი გამოყენებით შესაძლებელია არტერიული სისხლდენის შეჩერებაც.
ფასი:
რაოდენობა:
*ფასი ითვლება შეკვეთის დღეს არსებული ოფიციალური კურსის მიხედვით ლარებში.
მსგავსი და შემავსებელი პროდუქტები