- 22%

ტურნიკეტი/ლახტი

სიცოცხლისთვის საშიში სისხლდენის შეჩერებისთვის შექმნილი საშუალება. ტურნიკეტი/ლახტი არის მნიშვნელოვანი პირველადი დახმარების მოწყობილობა, როგორც ტაქტიკურ, ასევე არატაქტიკურ სიტუაციებში. გამოიყენება კიდურებზე. მოქნილი, უნივერსალური მოწყობილობა, რომელიც ადვილად გამოსაყენებელია ფორსმაჟორულ სიტუაციებში. მისი გამოყენებით შესაძლებელია არტერიული სისხლდენის შეჩერებაც.

*თბილისის ფარგლებში უფასო მიტანის სერვისით სარგებლობისთვის შეკვეთის ჯამური ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 50 ლარს.
ფასი
რაოდენობა
*ფასი ითვლება შეკვეთის დღეს არსებული ოფიციალური კურსის მიხედვით ლარებში.
მსგავსი და შემავსებელი პროდუქტები