დაგვირეკეთ US Flag +995 597 971 971 ან მოგვწერეთ

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

დაგვირეკეთ US Flag +995 597 971 971 ან მოგვწერეთ

ინტუბაციის სიმულატორი

ოროტრახეალური ინტუბაციის სიმულატორი მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. მასზე ნათლათაა პირის ღრუს ყველა ანატომიური მახასიათებლები. მაღალი ხარისხი განაპირობებს მრავალჯერადად გამოყენებას სიმულატორის. ინტუბაციის ჩატარებისას იდეალური სიმულატორია, მიახლოებული რეალურ პაციენტთან.